Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Persoonsinkomen 75+

De leeftijd is bepaald op 31 december van het onderzoeksjaar.