Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Particulier besteedbaar huishoudinkomen 2e 20%-groep

Hoogte van het besteedbaar inkomen: indeling in 20%-groepen Huishoudens zijn ingedeeld naar hoogte van het besteedbaar inkomen in vijf groepen van gelijke omvang. De indeling vindt plaats nadat alle huishoudens zijn gerangschikt van laag naar hoog besteedbaar huishoudensinkomen. Het besteedbaar huishoudensinkomen omvat inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten zoals alimentatie van de ex-echtgeno(o)t(e), premies inkomensverzekeringen zoals premies betaald voor sociale verzekeringen, volksverzekeringen en particuliere verzekeringen in verband met werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en ouderdom en nabestaanden, premies ziektekostenverzekeringen en belastingen op inkomen en vermogen. - Particuliere huishoudens exclusief studenten. Het hoogste besteedbaar inkomen in de 2e twintigprocentsgroep bedraagt voor 2006: 23200 euro. 2007: 24300 euro. 2008: 25100 euro. 2009: 25200 euro. 2010: 25100 euro. 2011: 25200 euro. 2012: 25200 euro.