Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Particuliere huishoudens met huursubsidie

Bij huurwoningen wordt een onderscheid gemaakt tussen huishoudens die huursubsidie/huurtoeslag ontvangen en huishoudens die dit niet ontvangen. Huursubsidie/huurtoeslag is een bijdrage van de overheid in de woninghuur met het doel de woonlasten van huurders tot een aanvaardbaar niveau terug te dringen. Of een huishouden huursubsidie/huurtoeslag ontvangt is onder andere afhankelijk van de hoogte van het inkomen.