Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Particulier besteedbaar huishoudinkomen hoofdkostwinner 55-64 jr

Een huishouden is ingedeeld naar de leeftijd van de hoofdkostwinner. De leeftijd is bepaald op 31 december van het onderzoeksjaar. De hoofdkostwinner is de persoon in het huishouden met de belangrijkste sociaaleconomische positie. Wie binnen een huishouden de hoofdkostwinner is, is afhankelijk van het inkomen en van de samenstelling van het huishouden. De hoofdkostwinner wordt aan de hand van de volgende, achtereenvolgend te hanteren, criteria bepaald: 1) Bij een eenoudergezin is in alle gevallen de ouder de hoofdkostwinner. 2) Bij (echt)paren is altijd een van de partners de hoofdkostwinner. Dit is: a. de partner met het hoogste inkomen uit onderneming (ook indien dit negatief is), of b. de partner met het hoogste persoonlijk inkomen. 3) Degene met het hoogste inkomen uit onderneming (ook indien dit negatief is). 4) Degene met het hoogste persoonlijk inkomen.