Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Particuliere huishoudens herkomst niet-Westers land

Allochtonen van wie het land van herkomst is gelegen in Afrika, AziŽ (met uitzondering van Japan en IndonesiŽ), Latijns-Amerika of Turkije. Van een in het buitenland geboren allochtoon wordt zijn of haar geboorteland beschouwd als het land van herkomst. Van een in Nederland geboren allochtoon wordt het geboorteland van de moeder beschouwd als het land van herkomst, indien de moeder niet in Nederland is geboren. Indien betrokkene en diens moeder in Nederland zijn geboren, dan wordt het geboorteland van de vader beschouwd als het land van herkomst. Een huishouden is ingedeeld naar de herkomstgroepering van de hoofdkostwinner.