Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Particulier besteedbaar huishoudinkomen herkomst Nederland

Personen van wie beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar ze zelf zijn geboren. Een huishouden is ingedeeld naar de herkomstgroepering van de hoofdkostwinner.