Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Particulier besteedbaar huishoudinkomen herkomst Westers land

Allochtonen van wie het land van herkomst is gelegen in Europa (met uitzondering van Turkije), Noord-Amerika, OceaniŽ (onder meer AustraliŽ, Nieuw-Zeeland), IndonesiŽ of Japan. Op grond van hun sociaaleconomische en culturele positie worden allochtonen uit deze laatste twee landen tot de westerse allochtonen gerekend. Het gaat vooral om mensen die in voormalig Nederlands-IndiŽ zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin. Van een in het buitenland geboren allochtoon wordt zijn of haar geboorteland beschouwd als het land van herkomst. Van een in Nederland geboren allochtoon wordt het geboorteland van de moeder beschouwd als het land van herkomst, indien de moeder niet in Nederland is geboren. Indien betrokkene en diens moeder in Nederland zijn geboren, dan wordt het geboorteland van de vader beschouwd als het land van herkomst. Een huishouden is ingedeeld naar de herkomstgroepering van de hoofdkostwinner.