Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Particuliere huishoudens met loon ambtenaar

De bron waaruit een huishouden in een jaar het meeste inkomen ontvangt. Bij deze indeling worden de inkomensbestanddelen van alle leden van het huishouden samengeteld. Het inkomen bestaat vooral uit de beloning van werknemers in overheidsdienst.