Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Particuliere huishoudens met overig inkomen uit arbeid

De bron waaruit een huishouden in een jaar het meeste inkomen ontvangt. Bij deze indeling worden de inkomensbestanddelen van alle leden van het huishouden samengeteld. Het inkomen bestaat vooral uit het loon van directeuren-grootaandeelhouders en de beloning van arbeid die niet in dienstbetrekking is verricht.