Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Particulier besteedbaar huishoudinkomen met loon werknemer

De bron waaruit een huishouden in een jaar het meeste inkomen ontvangt. Bij deze indeling worden de inkomensbestanddelen van alle leden van het huishouden samengeteld. Het inkomen bestaat vooral uit de beloning van werknemers in het particulier bedrijf en het privégebruik van de auto van de werkgever.