Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Particuliere huishoudens met uitkering inkomensverzekering totaal

De bron waaruit een huishouden in een jaar het meeste inkomen ontvangt. Bij deze indeling worden de inkomensbestanddelen van alle leden van het huishouden samengeteld. Het inkomen bestaat vooral uit uitkeringen van inkomensverzekeringen. Dit omvat uitkeringen in verband met werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid, en ouderdom en nabestaanden.