Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Particuliere huishoudens met uitkering werkloosheid

De bron waaruit een huishouden in een jaar het meeste inkomen ontvangt. Bij deze indeling worden de inkomensbestanddelen van alle leden van het huishouden samengeteld. Het inkomen bestaat vooral uit een uitkering in verband met werkloosheid (hieronder vallen de WW/nWW (Werkloosheidswet) en Wachtgeld).