Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Particulier besteedbaar huishoudinkomen met uitkering ouderdom/nabestaanden

De bron waaruit een huishouden in een jaar het meeste inkomen ontvangt. Bij deze indeling worden de inkomensbestanddelen van alle leden van het huishouden samengeteld. Het inkomen bestaat vooral uit een uitkering in verband met ouderdom of nabestaanden (hieronder vallen de AOW (Algemene ouderdomswet), ANW (Algemene Nabestaandenwet), pensioen en lijfrente).