Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Particuliere huishoudens met uitkering algemene bijstandswet

De bron waaruit een huishouden in een jaar het meeste inkomen ontvangt. Bij deze indeling worden de inkomensbestanddelen van alle leden van het huishouden samengeteld. Het inkomen bestaat vooral uit een algemene bijstandsuitkering (Abw, vanaf 2004 WWB).