Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Particulier besteedbaar huishoudinkomen met overdrachtsinkomen overig

De bron waaruit een huishouden in een jaar het meeste inkomen ontvangt. Bij deze indeling worden de inkomensbestanddelen van alle leden van het huishouden samengeteld. Het inkomen bestaat vooral uit een studiebeurs en alimentatie ontvangen van de ex-echtgeno(o)t(e).