Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Particulier besteedbaar huishoudinkomen met uitkering sociale voorzieningen totaal

De bron waaruit een huishouden in een jaar het meeste inkomen ontvangt. Bij deze indeling worden de inkomensbestanddelen van alle leden van het huishouden samengeteld. Het inkomen bestaat vooral uit uitkeringen uit de sociale voorzieningen.