Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Particuliere huishoudens met besteedbaar inkomen

De uitkomsten hebben betrekking op (personen in) particuliere huishoudens met inkomen in Nederland. Personen die in tehuizen of inrichtingen verblijven, zijn buiten beschouwing gebleven.