Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

NWW-ers totaal

Niet-werkende werkzoekende: De bij een UWV Werkbedrijf actueel ingeschreven werkzoekende zonder werk of die minder dan 12 uur per week werken met een inschrijfdatum en geen uitschrijfdatum. Zij dienen ingeschreven zijn in de regio waar men woonachtig is, waarbij de reden inschrijving gelijk is aan 'niet-werkend' of 'geen beroep op dienstverlening' dan wel 'code onbekend'.