Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Wajong ontvangers totaal

Het aantal uitkeringen krachtens de wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) op 1 januari.