Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Totaal WAO, WAZ en Wajong ontvangers

Het totaal aantal uitkeringen krachtens de wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en de wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) en de wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) op 1 januari.