Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Percentage WAO, WAZ en Wajong ontvangers totaal

WAO, WAZ en Wajong ontvangers totaal als percentage van de bevolking 15 tot 65 jaar.