Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Groei toegevoegde waarde Bouwnijverheid

Volumegroei van de toegevoegde waarde (bruto, basisprijzen) in de desbetreffende bedrijfstak. De toegevoegde waarde tegen basisprijzen per bedrijfsklasse is gelijk aan het verschil tussen de productie (basisprijzen) en het intermediair verbruik (aankoopprijzen). Volumemutaties beogen de verandering in hoeveelheid en kwaliteit weer te geven. In de nationale rekeningen wordt de waarde van geproduceerde en verbruikte goederen en diensten gecorrigeerd voor prijsveranderingen. Dit wordt ook wel de 'dubbele deflatie' methode genoemd. Volumemutaties zijn gebaseerd op productie en intermediair verbruik in prijzen van het voorafgaande jaar (constante prijzen).