Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

% gemeentelijke en waterschapswegen ongescheiden rijbanen

Percentage t.o.v. totale weglengte