Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Rijkswegen totaal hoofdrijbanen

Totale weglengte van wegen beheerd door het rijk en waar rijbaan bestemd voor doorgaand verkeer.