Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

% personenauto's van bedrijven

Het percentage personenauto's welke toebehoren aan bedrijven. Personenauto's: motorvoertuigen ingericht voor het vervoer van ten hoogste 8 passagiers (exclusief bestuurder), met inbegrip van combinatiewagens.