Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

% personenauto's

Als percentage van het totaal aantal motorvoertuigen.