Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Bedrijfsmotorvoertuigen (b1)

De bedrijfsmotorvoertuigen zijn onderverdeeld in: bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen en autobussen.