Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

% bedrijfsmotorvoertuigen totaal

Als percentage van het totaal aantal bedrijfsvoertuigen.