Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Totaal bedrijfsvoertuigen per 1.000 inwoners

De bedrijfsmotorvoertuigen zijn onderverdeeld in: bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen en autobussen.