Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

% bedrijfsvoertuigen totaal

Als percentage van het totaal aantal motorvoertuigen.