Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

% vpl (5 - 7,5 km)

De procentuele verhouding tussen het aantal verplaatsingen (5-7,5 km) ten opzichte van het totale aantal verplaatsingen.