Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

% vpl (15 - 20 km)

De procentuele verhouding tussen het aantal verplaatsingen (15-20 km) ten opzichte van het totale aantal verplaatsingen.