Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

% vpl (50 km en verder)

De procentuele verhouding tussen het aantal verplaatsingen (50 km en verder) ten opzichte van het totale aantal verplaatsingen.