Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

% rkm (autobestuurder)

De procentuele verhouding tussen het aantal reizigerskilometers (autobestuurder) ten opzichte van het totale aantal reizigerskilometers.