Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

% rkm (autopassagier)

De procentuele verhouding tussen het aantal reizigerskilometers (autopassagier) ten opzichte van het totale aantal reizigerskilometers.